StreamView GmbH:n tietosuojailmoitus


Franz-Josefs-Kai 1
1010 Vienna
Yritysrekisterinumero: 512989x

Tila 23. heinäkuuta 2020
 1. Henkilötietojesi suojaaminen on meille tärkeää. Siksi käsittelemme tietojasi yksinomaan lakisääteisten määräysten perusteella. StreamView GmbH pyrkii myös pitämään asiakkailtamme ja toimittajiltamme vaadittavien tietojen määrän mahdollisimman pienenä ja käyttää näitä tietoja vain asianomaisen henkilön kanssa sovittuun tarkoitukseen tai sopimuksen vastavuoroiseen täyttämiseen.

 2. StreamView GmbH korostaa, että asiakkaan ja/tai toimittajan toimittamia tietoja säilytetään sähköisesti vain niin kauan kuin laki sitä vaatii.

 3. Säilytämme henkilötietoja, kuten nimi, titteli, osoite, puhelin- ja faksinumero sekä muita yhteystietoihin tarvittavia tietoja, jotka saadaan nykyaikaisten viestintäteknologioiden (esim. sähköpostiosoite tai verkkosivusto) avulla, toimitus- ja laskutusosoitteita, yritysrekisteritietoja, alv-tunnusta, palvelun tarjoamisen kohdetta ja asiakkaan ja/tai toimittajien vastaavien yhteyshenkilöiden ja valtuutettujen allekirjoittajien tietoja, myönnettyjä luottolimiittejä sekä mahdollisia muistutuksia kirjanpitoa ja logistiikkaa varten sekä noudattaaksemme kirjaamis-, tiedottamis- ja raportointivelvoitteita takuun, vanhentumisen ja lakisääteisen säilytysajan päättymiseen saakka. Siksi kaikkia sopimussuhteen tietoja säilytetään seitsemän vuoden verotietojen säilyttämisajan loppuun saakka ja nimeä, osoitetta, ostettuja tavaroita ja ostopäivää koskevia tietoja kunnes kymmenen vuoden tuotevastuu on päättynyt. Lisäksi StreamView GmbH käsittelee ja säilyttää tietoja vain oikeuskiistojen päättymiseen asti.

 4. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tämä ei koske tiedonsiirtoa, joka on tilauksen ja sopimuksen täyttämisen kannalta välttämätöntä logistiikkakumppaneillemme, asiakaspalvelukumppaneillemme, veroneuvojille, veroedustajille, tilintarkastajille, pankeille ja luottovakuutusyhtiöille, perintätoimistoille, asianajajille, viranomaisille tai tuomioistuimille sekä maksupalveluntarjoajallemme verkkokauppatilausten tekemisen aikana.

 5. Verkkokaupassamme tehtyjen tilausten osalta maksuprosessista vastaa maksupalveluntarjoaja. Näin ollen StreamView GmbH ei vastaanota tai säilytä luottokortti- tai muita pankkitietoja. StreamView GmbH:n on kuitenkin käytettävä tietokoneellesi tallennettuja HTTP-evästeitä voidakseen saattaa tilauksen loppuun maksuprosessin jälkeen. Evästeiden avulla voidaan analysoida, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivustoa. Tällä tavalla saadut tiedot siirretään ja tallennetaan palveluntarjoajan palvelimelle. Voit estää tämän määrittämällä selaimesi siten, että evästeitä ei tallenneta (tarkempi kuvaus on tämän tietosuojakäytännön kohdassa 15ff).

 6. Lisäksi StreamView GmbH huomauttaa, että yrityksen omistajilla tai heidän valtuuttamillaan henkilöillä tai yrityksillä voi olla pääsy asiakkaita ja/tai toimittajia koskeviin tietoihin ainoastaan valvontatarkoituksissa. Jos on olemassa mahdollisuus, että henkilötietoja voidaan tarkastella tai tallentaa EU:n ulkopuolella, StreamView GmbH sitoutuu olemaan välittämättä näitä tietoja ennen kuin on allekirjoitettu tietosuojasopimus, joka takaa tietoturvan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

 7. StreamView GmbH käyttää alihankkijan, asiakkaan ja/tai toimittajan toimittamia tietoja markkinointimateriaalien, tuotteiden, tuen tai muiden palvelutietojen lähettämiseen vain heidän nimenomaisella suostumuksellaan. Lisäksi liikekumppaneitamme nimitetään sellaisiksi suhteessa muihin asiakkaisiin, mediaan ja muihin kolmansiin osapuoliin vain, jos päämiehet, asiakkaat ja/tai toimittajat ovat nimenomaisesti suostuneettähän etukäteen. Suostumus edellä mainittuihin kohtiin voidaan kuitenkin milloin tahansa peruuttaa kirjallisesti (esim. sähköpostitse).

 8. Asiakkaiden ja/tai toimittajien on ilmoitettava StreamView GmbH:lle muutoksista koskien asuin- tai toimitilojaan, yritysosoitettaan sekä yhteyshenkilöä niin kauan kun molemmat osapuolet eivät ole täyttäneet sopimukseen perustuvaa oikeudellista liiketoimea kokonaan. Jos ilmoittaminen jätetään tekemättä, ilmoitukset katsotaan vastaanotetuiksi myös silloin kun ne on lähetetty viimeiseen tiedossa olevaan osoitteeseen tai vastaanottajalle.

 9. Luonnollisella henkilöllä on tietenkin myös oikeus henkilöllisyytensä selvittämisen jälkeen tarkastaa itseään koskevat tiedot, tehdä tietoihinsa muutoksia ja selvittää näiden tietojen lähde, edellyttäen, että tämä ei loukkaa mitään suojan arvoisia kolmansien osapuolien oikeuksia, sekä poistaa omat tietonsa, edellyttäen, että poistaminen ei ole ristiriidassa laillisten säilyttämisvelvoitteiden kanssa (ks. kohta 26ff). Esimerkiksi verkkokauppaan rekisteröitymiseen vaadittavat tiedot voidaan poistaa verkkokaupastamme tehdyn ostoksen jälkeen. Tätä ostosta koskeva lasku ja siten laskussa näkyvät tiedot, kuten nimi sekä lasku- ja toimitusosoite, on kuitenkin säilytettävä verolaissa säädetyn vanhentumisajan päättymiseen saakka. Esimerkiksi Itävallassa tämä vanhentumisaika on tällä hetkellä seitsemän vuotta laskun laatimisvuodesta.

 10. Jos uskot, että tietojesi käsittely rikkoo tietosuojalakia tai tietosuojaoikeuksiasi on muuten loukattu, voit ottaa meihin yhteyttä osoitteessa dataprotection@streamview.com tai tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle.

 11. StreamView GmbH toteuttaa kaikki teknisesti ja taloudellisesti kohtuulliset toimenpiteet suojatakseen säilytettyjä tietoja luvattomalta käytöltä. Siltä osin kuin StreamView GmbH ei tahallaan tai vakavasti laiminlyö huolellisuusvelvoitettaan, oikeushenkilöiden vahingonkorvausvaatimusten esittäminen on poissuljettua.

 12. Älytelevisiot ja muut internetiin liitetyt laitteet

 13. Erityisesti haluamme huomauttaa, että kaikilla laitteilla, kuten, muttei yksinomaan, internetiin kytketyillä älytelevisioilla tai OTT-toiminnoilla varustetuilla vastaanottimilla, voidaan tallentaa laitetunnus, IP- ja MAC-osoite sekä itse laitetta ja sen kokoonpanoa koskevat tiedot. Palvelukumppanimme ja kolmannen osapuolen sovellukset voivat käyttää IP- ja MAC-osoitetta, laitetunnusta, käyttöjärjestelmäversiota, laitteen asiakastyyppiä ja, televisioiden yhteydessä, näytön resoluutiota, projektitunnuksia (määritystiedostoja koskevaa tietoa), aikavyöhykettä sekä maa- ja kieliasetuksia, jotta laitteellesi voidaan antaa pääsy heidän palveluihinsa sekä mediapalvelukumppaneiden tarjoamaan sisältöön. Tämän tarkoituksena on tarjota sinulle sijaintiin perustuvia palveluja, estää väärinkäyttöä, ratkaista tietoturvaloukkauksia, seurata palvelujen saatavuutta ja tarjota käyttäjämieltymysten varmuuskopioita.

 14.  Huomaa, että jos käynnistät älytelevision tai muun internetiin liitetyn laitteen virran ollessasi yhteydessä internetiin, jotkin tähän laitteeseen asennetut palvelut voivat muodostaa yhteyden automaattisesti palvelukumppaneihimme ja/tai asentamiisi sovelluksiin. Laitteesi todennetaan silloin valtuutetuksi käyttämään näitä palveluita. On myös mahdollista, että palvelukumppanimme palvelut tai asentamasi kolmannen osapuolen sovellukset voivat tallentaa yhden tai useamman yksilöllisen numerotunnisteen tai pieniä tekstitiedostoja (nk. evästeet), joita tarvitaan laitteesi todentamiseen.

 15.  StreamView GmbH huomauttaa nimenomaisesti, että Nokia-tuotemerkin tarjoamat tuotteet, kuten älytelevisiot ja OTT-vastaanottimet, käyttävät Google LLC:n Android TV -käyttöjärjestelmää. Asennuksen yhteydessä ja myös television tai vastaanottimen käytön aikana pyydetään useaan otteeseen luomaan Google-tili, mutta voit käyttää näitä laitteita tämän käyttöjärjestelmän nykyisessä versiossa kirjautumatta Google-tilille. Kuitenkin jotkin television tai vastaanottimen ominaisuudet, kuten pääsy App Storeen tai ääniohjaus, ovat rajoitettuja tai eivät ole käytettävissä ilman Google-tiliä. Mitä tulee sinun tai laitteen toimittamien tietojen käyttöön Google LLC:n (jota edustaa Euroopassa Google Ireland Limited) toimesta, viittaamme heidän verkkosivustonsa osioon https://policies.google.com/findable privacy policy.

 16. Haluamme myös huomauttaa, että laitteissa, joissa on Android TV -käyttöjärjestelmä, on esiasennettuina palveluita, kuten yhdysvaltalainen yritys Netflix Inc. (jota edustaa Euroopassa Netflix International B.V.). Nämä palvelut ovat enimmäkseen maksullisia ja käytettävissä vain rekisteröitymisen jälkeen. StreamView GmbH:lla ei ole lainkaan pääsyä tietoihin, jotka annat näille palveluntarjoajille tätä tarkoitusta varten. Tästä syystä viittaamme kyseisten palveluntarjoajien tietosuojailmoituksiin ja suosittelemme sinua lukemaan ne huolellisesti, sillä näitä tietoja säilytetään todennäköisesti myös EU:n ulkopuolella. Esimerkiksi Netflix Inc.:in tietosuojakäytäntö on osoitteessa https://help.netflix.com/legal/privacy.

 17. Yleisesti StreamView GmbH suosittelee, että kaikki asiakkaat tutustuvat kaikkien sellaisten palveluntarjoajien tietosuojakäytäntöihin, joiden palveluja voidaan asentaa tarjottuihin älytelevisioihin ja OTT-vastaanottimiin ennen niiden asennusta tai rekisteröintiä. StreamView GmbH ei anna minkäänlaisia takuita tai ota minkäänlaista vastuuta kolmansien osapuolten palveluihinsa pyytämien tietojen säilyttämisestä tai käytöstä.

 18. Google Analyticsia ja evästeitä koskevat erityisohjeet

 19. Kuten 4. kohdassa jo mainittiin, StreamView GmbH:n on käytettävä tietokoneellesi tai matkapuhelimeesi tallennettuja HTTP-evästeitä suorittaakseen StreamView GmbH:n ylläpitämässä verkkokaupassa tehdyn tilauksen loppuun maksuprosessin päätyttyä. Tietojenkäsittely perustuu telepalveluja koskevan lain (TKG) 96 §:n 3. kohtaan ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6. artiklan 1. kohdan kirjaimeen a ja/tai kirjaimeen f.

 20. Järjestelmän turvallisuuden ja vakauden edistämiseksi, virheiden ja suorituskyvyn analysoinnin helpottamiseksi sekä verkkopalvelujemme optimoimiseksi toiveidesi ja tarpeidesi mukaisesti StreamView GmbH pitää oikeutettuna etunaan (eli verkkopalvelunsa taloudellisen toiminnan analysointiin ja optimointiin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6. artiklan 1. kohdan f-kirjaimen mukaisesti) Google Analyticsin, Google LLC:n (”Google”) verkkoanalyysipalvelun, käyttöä. Google käyttää myös evästeitä. Evästeen tuottamat tiedot käyttäjän verkkotarjouksen käytöstä siirretään ja tallennetaan yleensä Google-palvelimelle Yhdysvaltoihin.

 21. Google on sertifioitu Privacy Shield -sopimuksen mukaisesti ja takaa siten noudattavansa EU:n tietosuojalainsäädäntöä (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

 22. Google käyttää näitä tietoja meidän puolestamme arvioidakseen, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme, kootakseen raportteja tämän verkkosivuston toiminnasta ja tarjotakseen meille muita tämän verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyviä palveluita. Käsiteltyjen tietojen pohjalta voidaan luoda salanimellä julkaistuja käyttäjäprofiileja.

 23. StreamView GmbH käyttää Google Analyticsia vain aktivoidun IP-anonymiteetin avulla. Tämä tarkoittaa, että Google lyhentää käyttäjien IP-osoitteita Euroopan Unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolina olevissa valtioissa. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite siirretään Google-palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Tämä tarkoittaa, että sijainnin määrittäminen on mahdollista vain likimääräisesti.

 24. Käyttäjän selaimen lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin. Käyttäjät voivat estää evästeiden tallennuksen selainasetuksiaan muokkaamalla. Käyttäjät voivat myös estää evästeen tuottamien, Googlen verkkotarjouksen käyttöön liittyvien tietojen keräämisen sekä näiden tietojen käsittelyn Googlen toimesta lataamalla ja asentamalla selaimen laajennuksen, joka on saatavilla seuraavassa osoitteessa: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 25. Lisätietoja Googlen tietojen käytöstä, asetuksista ja mahdollisuuksista vastustaa tietojen käyttöä on Googlen tietosuojakäytännössä (https://policies.google.com/technologies/ads) ja Google-mainosten näyttämistä koskevissa asetuksissa (https://adssettings.google.com/authenticated).

 26. Käyttäjien henkilötiedot poistetaan tai ne anonymisoidaan viimeistään 14 kuukauden kuluttua, ellei niitä tule säilyttää sopimus- tai verotuksellisista syistä.

 27. Yhteydenotto

 28. Jos sinulla on kysyttävää meille tallentamistasi tiedoista tai yleisesti StreamView GmbH:n tietosuojaa koskien, voit aluksi ottaa yhteyttä epävirallisella kirjeellä (mieluiten sähköpostitse) osoitteeseen:

  StreamView GmbH.
  Franz-Josefs-Kai 1
  1010 Vienna
  Itävalta
  Sähköpostiosoite: dataprotection@streamview.com

 29. Pyydämme sinua suhtautumaan ymmärtäväisesti siihen, että jo ainoastaan tietosuojasyistä mitään tietoja ei voida antaa puhelimitse, ja kaikki pyynnöt tallennettujen tietojen muuttamiseksi (esim. osoitteen muuttaminen) voidaan tehdä vain kirjallisesti.

 30. Lisäksi haluamme huomauttaa, että StreamView'ssä tallennettuja tai käsiteltyjä henkilötietoja koskevat tiedot, joista asianomainen henkilö on tunnistettavissa, voidaan luovuttaa tai välittää vain henkilölle, jonka henkilötiedot ovat kyseessä, edellyttäen, että tämän henkilön oikea henkilöllisyys on voitu luotettavasti varmistaa etukäteen.