StreamView GmbH:n käyttöehdot

koskien myyntiä yksityisille loppukäyttäjille
etämyynnillä

Tila 25. kesäkuuta 2021
 1. Seuraavia liiketoiminnan käyttöehtoja sovelletaan kaikkeen yksityisille loppukäyttäjille suoritettuun tavaroiden myyntiin, joka toteutettiin yksinomaan sähköisen viestinnän avulla, ellei kirjallisesti ole sovittu eri ehdoista.

 2. StreamView GmbH:n (jäljempänä ”StreamView”) tarjouksia voidaan aina muuttaa, eivätkä ne siten ole sitovia. Tuotteiden esittely StreamView’n verkkokaupassa ei ole laillisesti sitova myyntisopimustarjous, vaan ei-sitova verkkoluettelo.

 3. Lähettämällä tilauksen verkkokauppaamme ostaja tekee oikeudellisesti sitovan tarjouksen StreamView'lle. Vahvistamme ostajan tilauksen vastaanottamisen sähköpostitse (tilauksen vahvistus). Tämä sähköposti ei tarkoita ostajan tarjouksen hyväksymistä.

 4. Meillä ei ole velvollisuutta hyväksyä tilauksia. Tarkemmin sanottuna sopimuksen katsotaan syntyvän silloin kun asianmukainen tilausvahvistus saapuu tai tavarat toimitetaan perille. Jos et saa tilausvahvistusta tai tavaroita 14 päivän kuluessa tilauksestasi, sopimusta ei katsota tehdyksi.

 5. Jos tiettyä tuotetta ei ole saatavilla, ilmoitamme asiasta 14 päivän kuluessa tilauksesi vastaanottamisesta, mutta ennen sopimuksen tekemistä.

 6. Toimitus (myös osittaiset toimitukset ovat mahdollisia) tapahtuu 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta, ellei toimitusta nimenomaisesti hylätä. Jos toimitus kuitenkin viivästyy ylivoimaisen esteen (force majeure) tai muiden sellaisten tapahtumien vuoksi, joita ei voida ennakoida sopimuksen tekohetkellä, toimitusaikaa pidennetään vastaavasti.

 7. Pidätämme oikeuden valita kuljetusreitti, kuljetusväline ja kuljettaja. Tuotteen kuljetus ostajalle tapahtuu meidän kustannuksellamme ja vastuullamme. Lähetyksestä vastaa tällä hetkellä Dachser SE -yritys (logistiikkakeskus Hannover). Tuotteen toimittaa yleensä DHL, DPD tai muu toimituspalvelu.

 8. Hinnat sisältävät yksinkertaisen pakkauksen ja lakisääteisen arvonlisäveron tilauksen tekohetkellä.

 9. Ostaja voi maksaa tilauksen vain PayPalilla, välittömällä pankkisiirrolla tai StreamView'n hyväksymällä luottokortilla.

 10. Ostohinta erääntyy sopimuksen tekoajankohtana, jos maksutapa aiheuttaa veloituksen ostajan tililtä välittömästi, ja kaikissa muissa tapauksissa välittömästi tilattujen tuotteiden lähettämisen jälkeen.

 11. Jos maksat luottokortilla, tiliäsi veloitetaan kun tilatut tavarat lähetetään. Jos maksat välittömällä pankkisiirrolla tai PayPalilla, tiliäsi veloitetaan tilauksen tekemisen yhteydessä. Jos ostaja ei maksa maksua, maksettavaksi lankeava viivästyskorko on vähintään 4 prosenttia vastaavaa peruskorkoa korkeampi, jollei muita vaatimuksia esitetä.

 12. Ostajalla on pidätysoikeus, jos se perustuu samaan sopimussuhteeseen. Lisäksi ostajalla on pidätysoikeus vain, jos kahden eri sopimuksen välillä on selkeä yhteys. Edelleen ostaja voi korvata vain kiistattomat vastakanteet, jotka olemme hyväksyneet tai jotka on laillisesti perustettu.

 13. Toimitetut tavarat ovat meidän omaisuuttamme, kunnes kaikki liikesuhteesta ostajalle koituvat velvoitteet on täytetty kokonaan. Jos maksua ei suoriteta, ostajan on palautettava tavarat meille 14 päivän kuluessa ensimmäisestä vaatimuksestamme.

 14. Ostajalla on peruuttamisoikeus 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta syytä ilmoittamatta. Lisätietoja on verkkosivustomme peruuttamiskäytännössä.

 15. Kuitenkin silloin kun toimitetaan ääni- tai videotallenteita tai tietokoneohjelmistoja sinetöidyssä pakkauksessa, ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa sopimusta, jos sinetti on poistettu toimituksen jälkeen.

 16. Jos sinetöity pakkaus sisältää laitteisto- tai ohjelmistokomponentteja tai ostokortteja ja kun ohjelmistoa tai ostokortteja ei ole erityisesti suojattu uudella sinetillä, kaikkien tämän pakkauksen komponenttien katsotaan olevan yksi yksikkö, jolla ei ole palautusoikeutta silloin kun sinetti on rikkoutunut.

 17. Jos digitaalinen sisältö toimitetaan muulla kuin fyysisellä tietovälineellä (esim. lataus), peruuttamissoikeutta ei ole, jos toimitus on tehty ostajan etukäteen antamalla nimenomaisella suostumuksella ja ostaja on tietoinen siitä, että peruuttamisoikeus on tällöin menetetty. Tällöin näet asianmukaisen varoituksen ennen sopimuksen tekemistä (eli ennen kuin maksu on suoritettu ja lataus alkaa).

 18. Jos toimitetut tuotteet ovat viallisia, ostajalla on oikeus lakisääteisiin oikeuksiinsa. Olemme vastuussa aineellisista virheistä, jotka ovat olemassa tavaroiden ostajalle luovutuksen yhteydessä. Aineellisten virheiden korjaaminen tapahtuu lähtökohtaisesti tavaran saattamisella sopimuksen mukaiseksi eli korjaamalla vika tai toimittamalla korvaava tuote. Jos vikaa ei voida korjata tai uutta tuotetta toimittaa tai jos se on kohtuutonta, vika on korjattava hinnanalennuksella tai sopimuksen purkamisella.

 19. Viat, jotka ovat seurausta sopimattomasta tai virheellisestä käytöstä, tavaroiden käsittelystä, virheellisestä kokoonpanosta tai ostajan tai kolmannen osapuolen käyttöönotosta, joka on tapahtunut oikeista asennus- ja/tai käyttöohjeista huolimatta, sekä normaalista kulumisesta, eivät kuulu aineellisia virheitä koskevan vastuun piiriin.

 20. Jos kyseessä on myynti ulkomaiselle loppukäyttäjälle, sovelletaan yleensä ostajan kotimaan lakia. Jos kuitenkin liikesuhteen StreamView'n kanssa voidaan katsoa johtuvan kaupallisesta tai yrittäjätarkoituksesta tai ammatillisesta toiminnasta, vaikka tämä toiminta ei olisikaan voittoa tavoittelevaa, sovelletaan yksinomaan Itävallan lakia, lukuun ottamatta YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista sekä viittauksia kansainväliseen yksityis- ja prosessioikeuteen.

 21. Ostaja sitoutuu täten peruuttamattomasti säilyttämään sellaisten liike- ja kauppasalaisuuksien luottamuksellisuuden, jotka on toimitettu hänen saatavilleen tai muutoin ilmoitettu hänelle liikesuhteen yhteydessä tai seurauksena tai hänen ollessa meihin yhteydessä, ja olemaan luovuttamatta niitä kolmannelle osapuolelle millään tavalla ilman nimenomaista suostumustamme.

 22. Suorituspaikka toimituksille ja sopimuksista saaduille maksuille, joihin näitä käyttöehtoja sovelletaan, on StreamView'n pääkonttori, ellei laissa toisin määrätä.Ostaja hyväksyy myös, että mitään riidanratkaisua ei toteuteta verkkovälitteisissä tuomioelinten ulkopuolisissa riitojenratkaisumenettelyissä, kuten Euroopan komission käyttöön ottama riidanratkaisumenettely.